Our Dogs

För närvarande bor två Shibor på Kennel Caccia.
Tenshi född 2017 och Peggy född 2022.
De presenteras på varsin sida - se menyraden.


At present two Shiba girls live at Kennel Caccia.
Tenshi born 2017 and Peggy born 2022.

Both have their own pages - please see the menu.


Tenshi 18 months

Peggy 5 months