Kenneln har fött upp Labrador Retriever sedan år 1987. Sista labradorkullen föddes år 2020. Mer information under Labrador History.


År 1984 införskaffade jag och min x-make en Akita men någon fortsättning på denna ras blev det inte. Dock kvarstod mitt intresse för de japanska spetsarna av denna typ där Akitan är
den största och Shiban den minsta.

År 2017 köpte jag min första Shiba (Noven's Looks Like An Angel) "Tenshi". Dessförinnan hade jag läst allt vad jag kommit över om denna fascinerande ras. Tyvärr blev hon aldrig dräktig trots upprepade försök med olika hanhundar.

År 2021 anslöt min andra Shiba (Chonix Gen) "Amber" till kenneln. Hon omplacerades dock vid ca 6 månaders ålder eftersom hon inte höll måttet för avel av olika skäl.

År 2022 anlände slutligen lilla Peggy (Kichiko's Keep Me Sweet) från Norge till kenneln. Peggy är precis en sådan Shiba som jag önskade mig både exteriört och mentalt, men tyvärr har hon atopisk dermatit och C-höfter vilket gör att hon inte lämpar sig för avel.


Härmed har jag stängt kapitlet för avel på Shiba och kommer att återgå till mina älskade labradorer så snart tillfälle ges. Det var trevligt så länge det varade men jag hade tyvärr inte turen på min sida vad Shiban beträffar. Men, lärorikt var det sannerligen.

In English
The kennel has bred Labrador Retrievers since 1987. The last Labrador litter was born in 2020. More information under Labrador History.


In 1984, my x-husband and I acquired an Akita, but there was no continuation of this breed. However my interest remained in the Japanese breeds of this type where the Akita is the largest and Shiban the smallest.


In 2017 I bought my first Shiba (Noven's Looks Like An Angel) "Tenshi". Prior to this I had read everything I could come across about this fascinating breed. Unfortunately she never became pregnant despite repeated attempts with different males.


In 2021 my second Shiba (Chonix Gen) "Amber" joined the kennel. However she was relocated at about 6 months of age because she did not meet my requirements for breeding for various reasons.


In 2022, little Peggy (Kichiko's Keep Me Sweet) finally arrived from Norway at the kennel. Peggy is exactly the kind of Shiba I wanted, both visually and mentally, but unfortunately she has atopic dermatitis and C hips, which means she is not suitable for breeding.


I have hereby closed the chapter on Shiba breeding and will return to my beloved Labradors as soon as the opportunity arises. It was nice while it lasted but unfortunately I didn't have luck on my side as far as the Shiba is concerned. But it was indeed educational.