Welcome to Kennel Caccia
- home of Shiba and Labrador Retriever -

Peggy 7½ months

This is our new hopeful - Peggy.

Kennel Caccia är ursprungligen en Labrador-kennel men efter drygt 30 år som uppfödare av Labrador Retriever börjar min ålder ta ut sin rätt och jag beslöt mig för att satsa på en mindre ras. Dock har jag inte helt släppt labradorerna.

Eftersom jag tidigare (år 1984) haft en Akita kände jag att Shiban vore ett lämpligt alternativ då den ju är den minsta av de japanska raserna i denna familj. Visserligen har Labradoren inte mycket gemensamt med Shiban men just detta faktum var en utmaning. Måste säga att jag inte har ångrat mitt beslut en endaste minut.

År 2017 införskaffades min första Shiba, Noven's Looks Like An Angel. Tenshi, som hon kallas, växte upp tillsammans med min sista labrador Taleem Give N Take At Tapeatom "Ronja" till vardags. Det var en synnerligen trygg uppväxt för lilla Tenshi. Tyvärr somnade Ronja in den 7 februari 2021 och lämnade ett jättestort tomrum efter sig.

År 2022 anslöt lilla Peggy (Kichiko's Keep Me Sweet) till kenneln. Eftersom Tenshi tyvärr inte blivit dräktig efter flera försök med olika hanhundar sätter jag nu mitt hopp till Peggy.

Samma år tvingades jag omplacera Tenshi. Något jag aldrig hade förväntat mig att behöva göra. Därför är nu Peggy ensam Shiba på täppan.

Katja Sjöberg


Kennel Caccia is originally a Labrador kennel but after more than 30 years as a breeder of Labrador Retriever my age is starting to take its toll and I decided to invest in a smaller breed. However, I haven't completely let go of the Labradors.

 

Since I previously (in 1984) had an Akita, I felt that the Shiba would be a suitable alternative as it is the smallest of the Japanese breeds in this family. Admittedly, the Labrador does not have much in common with the Shiba, but this very fact was a challenge. However I have never regretted my decision for just one minute.
 

In 2017, my first Shiba was acquired, Noven's Looks Like An Angel. Tenshi, as she is called, grew up with my last labrador Taleem Give N Take At Tapeatom "Ronja". It was an extremely safe upbringing for little Tenshi. Unfortunately, Ronja passed away on February 7, 2021, leaving a huge void behind.


In 2022 Peggy (Kichiko's Keep Me Sweet) joined the kennel. Since Tenshi has not become pregnant despite several attempts with different males, I now put my hope in little Peggy.


That same year I was forced to relocate Tenshi. Something I never expected to have to do. That's why Peggy is now the only Shiba on the block.


Mrs Katja Sjöberg