Home

Caccia Lancillotto del Lago "Lance" (born 1992)

Så här såg det ut innan avfärd till Skåne.


Framtid

Nu har äntligen min hett efterlängtade labradorvalp anlänt till Kennel Caccia. Inte en dag för tidigt!


Det lilla underverket kallar jag "Rosy" men på stamtavlan ståtar hon med namnet Bloomington A Rose in Water. Hennes bakgrund är helt annorlunda än mina tidigare Sandylandsbaserade blodslinjer. Det ska bli spännande att börja med något nytt. Rosys far är synnerligen vinstrika Lab'Spb Gazprom "Blue" och mor heter Hit of Hit Valuta "Wanja".


Jag ser framtiden an för lilla Rosy med stor tillförsikt och hoppas att vi ska få många fina år tillsammans.


Future

Now my long-awaited Labrador puppy has finally arrived at Kennel Caccia. Not a day too early!

I call the little wonder "Rosy" but on the pedigree she boasts the name Bloomington A Rose in Water. Her background is completely different from my previous Sandylands based bloodlines. It will be exciting to start something new. Rosy's father is the famous Lab'Spb Gazprom "Blue" and her mother is Hit of Hit Valuta "Wanja".

I have great hopes for the future with Rosy and look forward to many wonderful years together with her.Rosy 8½ veckor/weeks


Bakgrund

Kenneln har fött upp Labrador Retriever sedan år 1987. Senaste labradorkullen föddes år 2020.
Mer information under Labrador History.


År 1984 införskaffade jag och min x-make en Akita men någon fortsättning på denna ras blev det inte. Dock kvarstod mitt intresse för de japanska spetsarna av denna typ där Akitan är
den största och Shiban den minsta.

År 2017 köpte jag min första Shiba (Noven's Looks Like An Angel) "Tenshi". Dessförinnan hade jag läst allt vad jag kommit över om denna fascinerande ras. Tyvärr blev hon aldrig dräktig trots upprepade försök med olika hanhundar.
Tenshi trivdes inte med lilla Peggy. Det höll på att sluta illa. Därför tvingades jag omplacera henne. Numera lever hon som ensamhund vilket passar henne utmärkt.
Självklart saknar jag henne jättemycket. Hon bodde ju hos mig i nästan 6 år, men ibland tvingas man ta hjärtskärande beslut för hundarnas bästa.

År 2021 anslöt min andra Shiba (Chonix Gen) "Amber" till kenneln. Hon omplacerades dock vid ca 6 månaders ålder. Alla individer lämpar sig inte för avel och uppfödning.

År 2022 anlände slutligen lilla Peggy (Kichiko's Keep Me Sweet) från Norge till kenneln. Peggy är precis en sådan Shiba som jag önskade mig både exteriört och mentalt, men tyvärr har hon atopisk dermatit och C-höfter så någon avel på henne blir dessvärre inte aktuell.


Härmed har jag stängt kapitlet för Shiba och återgått till mina älskade labradorer. Det var trevligt så länge det varade men jag hade tyvärr inte turen på min sida vad Shiban beträffar. Men, lärorikt var det sannerligen.


Background

The kennel has bred Labrador Retrievers since 1987. The lastest Labrador litter was born in 2020.
More information under Labrador History.


In 1984, my x-husband and I acquired an Akita, but there was no continuation of this breed. However my interest remained in the Japanese breeds of this type where the Akita is the largest and Shiban the smallest.


In 2017 I bought my first Shiba (Noven's Looks Like An Angel) "Tenshi". Prior to this I had read everything I could come across about this fascinating breed. Unfortunately she never became pregnant despite repeated attempts with different males.

Tenshi didn't like little Peggy. It was about to end badly. Therefore, I was forced to rehome her. Nowadays, she lives as a single dog, which suits her perfectly.


In 2021 my second Shiba (Chonix Gen) "Amber" joined the kennel. However she was rehomed at about 6 months of age. Not alla individuals are suitable for breeding and rearing.


In 2022, little Peggy (Kichiko's Keep Me Sweet) finally arrived from Norway at the kennel. Peggy is exactly the kind of Shiba I wanted, both visually and mentally, but unfortunately she has atopic dermatitis and C-hips, which means that she is not suitable for breeding.


I have hereby closed the chapter on Shiba and am back with my beloved Labradors. It was nice while it lasted but unfortunately I didn't have luck on my side as far as the Shiba is concerned. But it was indeed educational.


Min mor Sonja Grip med fr v Greenwood Brambleberry "Joy", Sandylands Catch Penny "Penny", Charlotte "Lotta" och Follytower Brigantine "Tina" på utställning i Ronneby år 1987. Joy och Lotta ägdes av Lena Boivert.
My mother with a couple of labradors at a Championship Show in Sweden.