LABRADOR HISTORY

 

4.  The official standard and the points
of the Labrador Retriever


From 'The Dual-purpose Labrador' (1969) by Mrs Mary Roslin-Williams

The Points of The Labrador

Shoulder Angulation

Hind Angulation


From 'All about the Labrador' (1980) by Mrs Mary Roslin-Williams

Wise words

'If you have to think whether a point on your dog is right or wrong, then it is wrong, because if it were right you would not be thinking about it' - Mrs Gwen Broadley.
Fritt översatt: 'Om du måste tänka efter om en detalj är rätt eller fel på din hund, då är den fel. Om den hade varit rätt, hade du inte lagt märke till den.' - Gwen Broadley.

From 'Advanced Labrador Breeding' (1988) by Mrs Mary Roslin-Williams


1 - 2 - 3 - 4 - 5

 

Home