Lunds universitet


Tal av rector magnificus, professor Per Eriksson


Katarina i foajén innan installationen


Fr v: Lillasyster Evalotta Grip, och därtill kammarrättsråd,
huvudpersonen och vår mamma fru Sonja Grip


Här får även storasyster Katja Sjöberg vara med på bild.
Inte så ofta, eftersom det ju i princip alltid är densamma som står bakom kameran.


Mitt 7-åriga barnbarn Benjamin, som tappat en framtand, busar i foajén.


Här sitter Katarina inklämd mellan de övriga 27 professorerna inför installationen.


Samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus, docent Ann-Katrin Bäcklund,
presenterar Katarina Sjöberg, professor i Sociologi.


Helhetssyn i samhällsforskningen

Den forskning Katarina bedriver söker nå fram till en helhetssyn på samhällen genom att få fram sammanhang mellan sociala, ekonomiska och ideologiska faktorer. Det empiriska underlaget är hämtat från både historiskt och samtida utvecklingsförlopp. Målsättningen är att bidra med kulturellt förankrade förklaringsmodeller till strukturella samhälls-
förändringar av den typ som går under benämningen centrum-periferi.

- Katarina disputerade 1991 på en avhandling om relationsförändringar mellan Japans urbefolkning (ainu) och den japanska majoritets-
befolkningen (wajin).
- Under 1992 var hennes forskning förlagd till Kanada, där hon studerade Lubicon Cree, ett krigarfolk bosatt i norra Alberta. Syftet med denna forskning var att jämföra ainufolkens strategier med de strategier Kanadas urbefolkning (First Nations people) använder sig av i interaktionen med majoritetsbefolkningen.
- 1994 vistades Katarina på Big Island, Hawaii, där hon studerade hawaiianskt könsrollsmönster.
- Katarina blev docent i sociologi 1996 och har bland annat varit redaktör för tidskriften Sociologisk forskning.
- 2001 fick Katarina möjlighet att studera börsmäklare och deras kultur på Wall Street. Särskilt intresse fäste hon vid den kultur som dessa människor upprättat för att bevara makt och prestige.
- Sedan mars 2009 är Katarina professor i sociologi.

Ambitionen med Katarinas forskning är att bygga upp kunskap om etniska minoriteters kulturella och sociala strategier i nationella och globala sammanhang. Intressefokus ligger på individers och gruppers medvetna överlevnadsstrategier. Dessa innefattar rätten att leva sitt liv i enlighet med sina egna traditioner och värderingar.

För närvarande är Katarina involverad i ett äldreforskningsprojekt med fokus på det aktiva åldrandet med särskild vikt på att belysa använd-
barheten av den kunskap ett långt liv kan ge.

Katarina har bedrivit en aktiv forskning, varvid hon under längre eller kortare perioder varit delaktig i det vardagliga livet hos de etniska grupper hon studerat.
 


Installationsföreläsning av professor Katarina Sjöberg - ett hedersuppdrag.

Katarinas installationsföreläsning kan du läsa här


Katarinas son Nicolai Tschofen med fästmö Pia.


Efterfesten - Lotta i samspråk med Lisa framför presentbordet.
Enligt uppgift fick Katarina minst 10 flaskor Whisky, varav en 2-literstunna.


Mingelbild med tankfull Benjamin i centrum och undertecknads son Luciano,
som är far till Benjamin, till höger.


Stolt mor till professorn och Benjamin med fullt fokus på mobilen.


Benjamin i sin fina engelska kostym dagen till ära.


Katarina i glatt samspråk och med medalj om halsen.
'Medaljen' hade hon fått av sin väninna Helena.


Publicerade vetenskapliga arbeten:

  Internationell publicering:

  · 1986 The Ainu: A Fourth World Population, in IWGIA Newsletter, no.48:43-99. Copenhagen: IWGIA Newsletter.
  (1986 Japón: Los Ainu: Una Comunidad del Cuarto Mundo, in Boletín vol 6, nos. 3/4:94-118. Copenhagen: Boletín.)

  · 1990a) Mr. Ainu in the Japanese Culture, in IWGIA Newsletter, no. 60:61-79. Copenhagen: IWGIA Newsletter.

  (1990 Japón: El “Sr. Ainu“ en la cultura japonesa, in Boletín vol 10, nos. 1/2:100-124. Copenhagen: Boletín.)

  · 1990b) The Gaia Atlas of First Peoples: A Future of the Indigenous World. New York: Anchor Books, Doubleday, Julian Berger (ed.)

  · 1991 The Ainu Struggle for a Cultural Definition, in Nordic Proceedings in Asian Studies. no.1:122-142. Copenhagen: Nordic Proceedings in Asian Studies.

  · 1993 The Return of the Ainu. London: Harwood Academic Publishers.

  · 1995 Practising Ethnicity in a Hierarchical Culture; The Ainu Case, in Indigenous Peoples of Asia. pp. 373-388. (eds.), R. Barnes and A. Gray. Michigan: Ann Arbor.

  · 1996a) Strategies for Survival among Canada’s First Nations people; The Lubicon and their use of non-native expertise in Man in Asia vol. IX no. II: 1-26, Dec. New Delhi: M D Publications PVT LTD.

  · 1996b) “Rethinking Indigenous Religious Tradition; the Ainu Case”. Paper presented at the Conference Beyond Primitivism: indigenous religious traditions and modernity, March 28-31 1996 University of California, Davis.

  · 1997 Sosiologisk leksikon. Olav Korsnes, Heine Andersen, Thomas Brante (red) Oslo: Universitetsforlaget.

  · 2004a) Rethinking indigenous religious traditions; the case of the Ainu, in Beyond primitivism pp.224-244, Jacob Olupona (ed). New York: Routledge.

  · 2004b) The Wall Street Culture; Market actors and popular media discourses, in Sage, European Journal of Cultural Studies, September issue pp.481-499.
  2007 "Redefining the Past, Taking Charge of the Present, Appropriating the Future" in Cultural Genocide and Asian State Peripheries pp. 39-62 Barry Sautman (ed.) Palgrave macmillan

  . 2008 "Positioning oneself in the Japanese Nation State: The Hokkaido Ainu case" in Transcultural Japan at the borderland of race, gender, and identity pp . 197-216, David Blake Willis and Stephem Murphy- Shigematsu (eds.) Routledge.

  Recensioner:

  1995: “Kayano: Our Land was a Forest: An Ainu Memoir”, in Asian Folklore Studies, pp. 146-147, Nanzan University Nagoya, Japan.

  1996: "Kreiner: “European Studies on Ainu” in Man, The Journal of the Royal Anthropological Institute p.426, London.

  2001 "Fitzhugh, William W. and Chisato O Dubreuil, Ainu: Spirits of a Northern People", in Asian Folklore Studies pp 354-356 Nanzan University Nagoya, Japan.

  Svensk publicering:

  1990 ”Intercultural Relations in Japan”. Research Reports, SMS, Social Movements and Strategies in Third World Development -- Publ. No. 13. Lund: Sociologiska institutionen.

  1991 Mr. Ainu: Cultural Mobilization and the Practice of Ethnicity in a Hierarchical Culture. Lund: Sociologiska institutionen.

  1992a) Invandrares/Flyktingars Väg ur Beroende Situationen och ut i Arbetslivet. Norrköping, Statens Invandrarverk.

  1992b) ”On the Attempts to Develop and Preserve Public Housing Tenancy in a Swedish Municipality”. Paper presented for a symposium on The Possible Social Consequences of Changes in the Swedish Model. Lund 25 - 26 May.

  1993 The Lubicon Cree Indians: A People in Distress. Research Reports, SMS. Social Movements and Strategies in Third World Development -- Publ. No. 30 Lund: Sociologiska institutionen.

  1995 "Variationsrikedomen stor i hawaiiansk samlevnad" i Kvinnovetenskaplig tidskrift. no. 4:56-65. Umeå: Kvinnovetenskaplig Tidskrift (KVT).

  1996 "Ainu och Naturen", i Att kräva Livet åter, ursprungsfolkens kamp för sin miljö och kultur. Ulf Dahre (red.) s 122-135 Lund: Agora.

  1997a) "En upptäcktsresa kring det kvinnliga och det manliga; ett hawaiianskt exempel", i Sociologisk Kvinnoforskning Diana Mulinari och Åsa Lundqvist (red).s.161-174. Sociologisk Kvinnoforskning, Lund: Studentlitteratur.

  1997b) "Ainufolkens religion i historiskt och antropologiskt perspektiv", i Svensk Religionshistorisk Årsskrift s. 66-86 (SRÅ). Uppsala: Svensk Religionshistorisk Årsskrift.

  1997c) Vetenskapsteori Katarina Sjöberg (red). Lund: Sociologiska institutionen.

  1998 The Methodological Looking-glass, principles in practice; the case of the Lubicon Cree Group Lund: Studentlitteratur.

  1999a) "En resa i identitet, tid och geografi; exemplet ainufolket på Hokkaido" i Mer än kalla fakta – kvalitativ forskning i praktiken, s.146-164, K. Sjöberg (red), Lund: Studentlitteratur.

  1999b) Mer än kalla fakta – kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur.

  1999c)"Prolog" i Mer än kalla fakta – kvalitativ forskning i praktiken sid.7-10, K. Sjöberg (red), Lund: Studentlitteratur.

  2000 Together against aids; Reports from the regional conference in Malmö, Sweden 8-9 March 2000, Gunilla Fransson, Katarina Sjöberg och Frants Staugård (red.) Region Skåne.

  2004 Om begrepp och förståelse Marcus Person & Katarina Sjöberg, (red.) Lund: Sociologiska institutionen.

  2008a) Uppdrag Forskning – konsten att genomföra kvalitativa studier, Katarina Sjöberg och David Wästerfors (red.) Liber förlag

  2008b) "Introduktion" i Uppdrag Forskning – konsten att genomföra kvalitativa studier, sid. 4-12, Katarina Sjöberg och David Wästerfors (red). Liber förlag.

  2008c) "Forskaren och Fältet" i Uppdrag Forskning – konsten att genomföra kvalitativa studier, sid. 13-28, Katarina Sjöberg och David Wästerfors (red). Liber förlag

tråradig logotyp

Sammanställt av Katja Sjöberg som tagit alla foton utom det jag själv är med på.
 

www.caccia.se