Rasklubbar Shiba / Breed Clubs Shiba

Shiba Kennlar / Shiba Kennels

Chonix Sweden
Explorers Sweden
Noven's Sweden
Alinas Denmark

Shiba Register

Shiba Register Sweden - uppdateras inte längre / no longer updated
Shiba Register Denmark - uppdateras inte längre / no longer updated
International Shiba Register (med bilder / includes pictures)
Shiba Register Norway (med bilder / includes pictures)

Intressanta artiklar hämtade från Shiba-No-Kai

Kusinraser till Shiban

 

VARNING FÖR SMUGGELVALPAR!

Eftersom det finns ett stort intresse för Shiba-valpar och efterfrågan är betydligt större än tillgången här i Sverige vill jag höja ett varningens finger för smuggelvalpar som föds upp i s k Puppy mills (Valpfabriker) under fruktansvärda förhållanden i bl a Ungern och Rumänien. Dessa valpar tas ifrån sina mödrar vid 5-6 veckors ålder och transporteras drogade hit för att sedan säljas på t ex Blocket. Lita absolut inte på eventuella veterinärintyg eller EU-Pass rörande valparna. De är förfalskade eftersom så unga valpar inte får tas ifrån sina mödrar. Dessutom kan valparna bära på sjukdomar som kan visa sig senare och förorsaka stort lidande för valparna och höga veterinärvårdskostnader för köparna. Vissa valpar kan också vara så illa medtagna att de senare måste avlivas.

KÖP ENDAST VALP HOS UPPFÖDARE SOM ÄR REGISTRERADE I SVENSKA KENNELKLUBBEN!

En Shiba är värd att väntas på så ha tålamod! Förr eller senare blir det din tur.

© Katja Sjöberg (Caccia) - 2017-2021 - Webmaster - All rights reserved