Caccia King Creole


Caccia Jailhouse Rock


Caccia Only You


Caccia My Way


Caccia Stand By Me


Caccia Good Luck Charm

Vår valpguide


Ronjas valpar är leveransklara tidigast den 19 februari 2012.
___________________________________________________

Kennelns policy är att endast avla på individer som uppfyller Svenska Kennelklubbens och Labradorklubbens hälsokrav samt krav på meritering. Dessutom är Ronja MH-beskriven (mentaltestad).

När valpen lämnar kenneln finns nedanstående med i bagaget:

  • SKKs Köpeavtal för hund

  • Registreringsbevis från SKK

  • Veterinärintyg från valpbesiktningen, ej äldre än 7 dagar

  • Matlista + mat för första tiden i sitt nya hem

  • Råd och skötselanvisningar

Valpen är dessutom

  • chipmärkt (ID-märkt)

  • avmaskad

  • vaccinerad

  • liv- och veterinärvårdsförsäkrad till och med leveransdagen. Därefter överförs försäkringen på dig som valpköpare och gäller sedan fortsatt utan karens.

Som uppfödare tecknar jag även en uppfödarförsäkring (s k dolda fel försäkring) för valpkullen.

Dessutom

Det är min förhoppning att valparna jag föder upp röntgas vid ca 18 månaders ålder - höfter (HD) och armbågar (AD) - samt ögonlyses vid ca 2 års ålder. Detta för att jag ska kunna utvärdera kennelns avelsmaterial.

Som uppfödare kan man på sikt inte famla i blindo när det gäller hälsokraven liksom man som valpköpare inte heller kan bortse från att varje hund är en enskild individ med sina eventuella fel och brister trots allt vad man som uppfödare kan göra. En hund är en levande individ och inget kylskåp oavsett vad Konsumentköplagen stipulerar.

Någon gång mellan 12 och 18 månaders ålder samlar jag ihop kullsyskonen och så gör vi tillsammans en MH-beskrivning hos lämplig Brukshundsklubb i den mån detta låter sig göras.

Dagens samhälle ställer stora krav på våra hundar. En stabil mentalitet är ett måste för att hunden ska kunna leva ett fullödigt liv. En labrador som är rädd för sin egen skugga eller vek till sin personlighet är ingen rastypisk labrador.

Om mina valpköpare meriterar sina hundar på utställning, jaktprov, viltspår, bruksprov etc blir jag naturligtvis glad, men det är inget krav. Huvudsaken är att man som valpköpare kan erbjuda sin hund ett rikt och aktivt liv. En labrador kräver sin man eller kvinna. Det duger inte att bara ligga på sofflocket.

När det gäller valpkurser hänvisar jag till den lokala Labradorklubben eller Brukshundsklubben. Privata aktörer ska man vara lite försiktig med då deras kompetens i vissa fall kan vara svår att bedöma.

Självklart finns jag alltid till hands för tips och råd under hela hundens liv. Som uppfödare är det synnerligen värdefullt att få feedback från sina valpköpare. Tillsammans är vi ett team som bygger på respekt och tillit, vilket är en förutsättning för ett gott samarbete mellan dig som valpköpare och mig som uppfödare - allt för valpens och senare den vuxna hundens bästa.

Vänligen
Katja

 


 

www.caccia.se