Kennel Caccia

Akita - Interesting links - 11

Akita
Interesting Akita links


Britt Nyberg in Norway has sent me some very interesting Akita links:
 

Britt's Akita Page

Akita Learning Center - Northland Akitas

The Akita Dog and Its Origin
by Keiichi Ogasawa, D.V.M. - 1987

"Se efter ljuset i Öster"
Dr Mitsuhiko Fukuda - Mats Hamreby - 1989

The Dogs of Japan
by Fujino Junko - 1972

Akita-Inu Historikk
by Dag Rune Egge/Britt Nyberg

Del 1    Del 2

Dag Rune Egge har sammanställt en imponerande historik i två delar om rasen Akita-Inu som delades upp i två olika raser, Akita och American Akita. Dag Rune och hans sambo Britt Nyberg har vänligen låtit mig länka till denna historik. - Copyright © Dag Rune Egge

Britt Nybergs far, Nils Nyberg, var ordförande i svenska Akita Inu Sällskapets första styrelse. Sällskapet grundades år 1976 och är därmed Europas äldsta Akita-klubb. AIS är anslutet till SKK och från 2000-01-01 även till SSUK - Svenska Spets- och Urhundsklubben.

Akita Inu Sällskapet, som för närvarande har ca 100 medlemmar, har som sitt huvudsakliga syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för Akitan och dess ägare. Klubbtidningen Akita Nytt utkommer fyra gånger per år.

Akita Inu Sällskapet

Media-Akita


World Union
of the Akita Clubs
 

Akita Kennels:


CH Kausui-Go Tezuka Kensha

Delle Bianche Vallate, IT
Dell'Antico Oriente, IT
Kajitsu, IT
Kintos, NO
Shirai, JP

Shun'You Kensha, ES
Sol Levante, IT

 


AKIHO - The Headquarters
 

American Akita Kennels:


Ch Melodor She's a Maneater

Melodor, UK
Redwith, UK
 

 

Ainu-folket


 

Ainu-folket omnämns i Dag Rune Egges historik.
Nedan följer länkar till litteratur om Ainu:

"The Return of the Ainu: cultural mobilization
and the practice of ethnicity in Japan"

av Katarina V. Sjöberg - Länk till boken/Link to the book >>

A piece of ethnography
– who defines what, how and why
av Katarina V. Sjöberg - 2006

 
 

Compiled by Katja Sjöberg 2007

 

www.caccia.se